Inne przyczyny przewlekłych owrzodzeń

Odleżyny

Odleżyny to uszkodzenia skóry oraz znajdujących się pod nią tkanek i kości, które pojawiają się w czasie długiego leżenia. Powstają z powodu długotrwałego ucisku, który hamuje prawidłowy przepływ krwi. Odleżyny mogą doprowadzić do zakażenia organizmu, a nawet śmierci chorego. Łatwiej jest zapobiegać niż leczyć zaś samo leczenie jest długie i bardzo często kosztowne.

Klasyfikacja odleżyn:

 • Stopień I -blednące zaczerwienienie – reaktywne  przekrwienie  i zaczerwienienie w odpowiedzi na działające ciśnienie. Lekki ucisk palcem powoduje zblednięcie zaczerwienienia co wskazuje, że mikrokrążenie jest jeszcze nieuszkodzone.
 • Stopień II – nieblednące zaczerwienienie – rumień utrzymuje się po zniesieniu ucisku. Spowodowane jest uszkodzeniem mikrokrążenia, zapaleniem i obrzękiem tkanek. Może pojawić się powierzchniowy obrzęk i uszkodzenia naskórka i  pęcherze. Zwykle towarzyszy  temu  ból.
 • Stopień III – uszkodzenie  pełnej grubości  skóry do granicy  z  tkanką  podskórną. Brzegi  rany  są  dobrze  odgraniczone,  otoczone  obrzękiem  i rumieniem. Dno rany jest wypełnione czerwoną ziarniną lub żółtymi masami rozpadających się tkanek.
 • Stopień IV – uszkodzenie obejmuje również tkankę podskórną. Martwica tkanki tłuszczowej  spowodowana  jest  zapaleniem  i  zakrzepicą  małych naczyń. Brzeg odleżyny jest zwykle dobrze odgraniczony, lecz martwica może także dotyczyć tkanek otaczających. Dno może być pokryte czarną martwicą.
 • Stopień V –  zaawansowana martwica rozpościera się do powięzi i mięśni. Zniszczenie może także obejmować stawy i kości. Powstają jamy     mogące się komunikować między sobą. W ranie znajdują się rozpadające masy tkanek i czarna martwica.

Profilaktyka i leczenie

Jako profilaktykę stosuje się zmiany pozycji co 4 godziny. Jeżeli już dojdzie do powstania odleżyny, leczenie jest w ogólnym schemacie takie samo jak leczenie przewlekłych ran:

 • Zachować sterylność przy zmianie opatrunków
 • Chirurgiczne czyszczenie ran poprzez usuwanie martwych tkanek w obrębie rany.
 • W zakażeniach stosować antybiotykoterapię najlepiej po uzyskanie anytbiogramu, gdyż zakażenie odleżyny grozi uogólnionym zakażeniem krwi organizmu, a poprzez to możliwością rozwoju sepsy i zgonu.
 • Stosować specjalistyczne opatrunki dostosowane do rodzaju odleżyny, ilość wysięku.
 • W razie potrzeby stosować terapię podciśnieniową
 • Larwoterapia – terapię sterylizowanymi radiacyjnie larwami much Phaenicia sericata do oczyszczania ran


Konieczna jest troskliwa pielęgnacja i niedopuszczenie do kolejnych odleżyn. Rokowanie jest dość poważne. Gdy odleżyna jest głęboka (sięga do kości) lub rozległa, bardzo trudno jest ją wyleczyć. W profilaktyce przydatne są materace[4] i poduszki przeciwodleżynowe, a zwłaszcza dynamiczne materace zmiennociśnieniowe. W leczeniu odleżyn najważniejsza jest jednak zmiana pozycji ciała i troskliwa pielęgnacja.


Przewlekłe rany na tle niedokrwiennym

Rany które nie goją się powyżej 6 – 8 tygodnia mogą mieć podłoże niedokrwienne. W celu oceny ukrwienia należy wykonać USG Doppler tętnic kończyn dolnych i w razie stwierdzenia istotnego zwężenia hemodynamicznego lub niedrożności tętnic należ jak najszybciej skonsultować się z Chirurgiem Naczyniowym np. z Rad Med Warszawa. Po operacji naczyniowej w większości przypadków rany goją się przy odpowiednio dobranych opatrunkach.

Umów się na wizytę

Zapraszamy do rezerwacji terminu drogą telefoniczną bądź on-line.

+48 600 877 751